Komplexní péče o stromy a dřeviny v severních Čechách

Řezy dřevin

Během života dřeviny se používají různé typy řezů.  Jejich cílem je nejčastěji zajištění provozní bezpečnosti ale i zlepšení stavu stromu samotného. Řezy jsou zásahem do živého organismu a je tedy třeba, abychom minimalizovali poškození. Řez se provádí ve správném místě stromu, správném rozsahu, a hlavně ve správném ročním období.  Stromolezec se dostane do všech částí koruny nedostupných jinou technikou.

Při odborném ošetřování stromů a výběru druhu řezu je třeba zohlednit zdravotní stav stromu, věk stromu a charakter stanoviště. 

Péče o stromy

 

Výchovný řez

Zákrok pro dosažení ideálního vývinu se provádí u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Tento preventivní druh řezu je důležitý, protože nás do jisté míry zbavuje starostí s ostatními druhy řezů, kterými pouze napravujeme nedostatky způsobené špatným neřízeným růstem. Řez mimo jiné odstraňujeme vadná (tlaková) větvení, což u vzrostlého stromu již není možné. Případně se používá pro přizpůsobení koruny stromu danému prostředí (dům, vedení VN). Náklady jsou minimální, a do budoucna získáme perspektivního jedince. Doporučujeme.

Zdravotní řez

Kompletní udržovací řez, který má zlepšit bezpečnost, ale i celkový stav stromu. Zdravotním řezem stromů se odstraňují především všechny nežádoucí větve. Suché mechanicky poškozené, zlomené, napadené houbovými chorobami nebo škůdci, navzájem se křížící, nebo jinak neperspektivní. V menší míře je někdy možné provést i redukční řez tlakových vidlic. Zdravotní řez stromů se provádí především v době vegetace, kdy na něj dřeviny mohou nejlépe reagovat. Je to nejčastěji používaný řez stromu v ČR.

Bezpečnostní řez 

Cílem bezpečnostního řezu je odstranit či redukovat ty části dřeviny, které by pádem mohly způsobit škody na zdraví či majetku. Odstraňujeme především větve nalomené, suché, či jinak nebezpečné. Jde o efektivní preventivní opatření, kterým lze dlouhodobě předcházet vzniku různorodých škod souvisejících s umístěním a růstem stromu na daném stanovišti. Bezpečnost má prioritu, proto se řez provádí během celého roku bez omezení.

Redukční řez

Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny stromu. Jde nejčastěji o stromy poblíž domů, elektrického vedení, zakrývajících dopravní značení či stromy nakloněné nebo s výrazně asymetrickou korunou. Dalším typem redukčního řezu je obvodová (výšková) redukce. Snížením těžiště stromu vyloučíme riziko jeho zlomení nebo vyvrácení.

Jedná se ovšem o druh řezu, jenž strom obvykle poměrně hodně poškozuje, a měl by se proto provádět postupně a v co nejmenší míře.

Tvarovací řez

Tvarovací řezy provádíme z estetických důvodů. U stromů je to řez na hlavu a řez na čípek. Tvarovací řezy stromů je třeba pravidelně opakovat, optimálně po třech letech.

 

Bezpečnostní vazby korun stromů

Efektivní pro stabilizaci korun s defektními typy větvení nebo stromů s infikovanými kmeny. Po provedením bezpečnostní vazby pak nemusí dojít k radikální redukci koruny nebo odstranění stromu. 

Vazby statické

Vazby korun stromů se používají v případech, kdy hrozí riziko rozlomení koruny (většinou u vzrostlých stromů s defektním větvením). Instalujeme buď vazby nepředepjaté, které slouží jako prevence zlomu. Vazby předepjaté instalujeme tam, kde je potřeba přímo, mechanicky zabránit rozlomení.

Vazby dynamické

Lana pro tento typ vazeb se používají polyamidová, polyesterová nebo polypropylenová. Díky konstrukci se tyto lana vyznačují velkou dynamikou, ta může být posílena tzv. tlumičem rázu. Výhodou těchto vazeb je jejich instalace do vrchní části stromu, kde zachycují pouze extrémní výkyvy.


Reference

Ukázka naší práce

parallax-image

Zaujaly vás naše služby, nebo se nás chcete ještě na něco zeptat?

Logo